Yeşil Körfez Su Birliği

  HAKKIMIZDA

   Tarihçe

   Yeşil Körfez Su Birliği; Devlet Su İşleri tarafından 1980 yılında inşaatına başlanan ve 1989 yılında tamamlanan içme suyu tedariki amaçlı Gökçe Barajı’nın inşaatının bitmesine müteakip “Çınarcık, Yalova, Karamürsel, Değirmendere, Gölcük ve İhsaniye Belediyeleri Su Birliği adıyla 5 Temmuz 1989 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile resmi olarak kurulmuştur.
   İçme suyu arıtma tesisinin yapımına 1984 yılında başlanmıştır. 1989 yılında Birliğin kurulması ile Birliğimizin İlk Başkanı aynı zamanda Karamürsel Belediye Başkanı olan Özcan ÖZALGIN olmuştur. 1994 yılında Birliğin yönetimi Yalova Belediyesine geçmiş ve Birliğimizin ikinci başkanı İbrahim UZUN olmuştur. 1999 yılında Birlik Başkanı Yakup B.KOÇAL, 2004 yılında Barbaros H. BİNİCİOĞLU, 2009 yılında tekrar Yakup B.KOÇAL Birlik Başkanı olarak seçilmiştir.
   Yeşil Körfez Su Birliği kurulduğu tarihten 2007 yılına kadar Karamürsel, Değirmendere, Gölcük ve İhsaniye’ dahil üye belediyelerin içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamıştır. 2007 yılında Birlik Başkanı Barbaros H. BİNİCİOĞLU’nun girişimleriyle Yalova ve Çınarcık Belediyeleri haricinde ki Belediyeler hisselerini devrederek üyelikten ayrılmışlardır.
   2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrası Birlik Başkanlığına Ömer NERGİZ seçilmiştir. 2019 yılında ise Birlik Başkanlığına Nusret KARAALİOĞLU seçilmiştir.


   Yetki, Görev ve Sorumluluklar

   5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri kanunu ve Yeşil Körfez Su Birliği tüzüğü çerçevesinde yetki, görev ve sorumluluklarımız aşağıda ki gibidir:

   Yalova ilinde ki Yalova ve Çınarcık Belediyeleri ile ihtiyacı olan diğer belediyelerin içme suyu depolarına içme, kullanma, endüstri su ihtiyaçları ile Birliğin yetki alanı içerisinde ki kişi,kurum ve işletmelerin tarımsal su ihtiyaçlarını temin etmektir.

   1.Birliğin amacı doğrultusunda; Yalova ve Çınarcık belediyeleri 5393 sayılı kanunun 15/e maddesinde belirtilen “müktesep haklar saklı kalmak üzere;içme, kullanma, ve endüstri suyu sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurtmak, işletmek ve işlettirmek” olan hak ve yetkilerini dağıtım depolarına kadar sınırlı olarak birliğe devretmişlerdir.

   2.Yalova ve Çınarcık Belediye sınırları dahilindeki ortak, hizmet ve görevlerin 831 sayılı sular kanununa göre yerine getirmek birliğin görevidir. Ancak her belediyenin kendi su deposundan itibaren tevzi edeceği sulardan ilgili Belediye sorumludur.

   3.Ayrıca ihtiyaç halinde Birlik, amaç doğrultusunda; Gökçe Barajı ve başka barajlardan ve diğer su kaynaklarından su getirmek ve her türlü su tesisleri meydana getirmek ve bunun için lüzumlu tesisleri yapmak ve idame ettirmekle yükümlü kılınmıştır.

   4.Birlik: Yalova – Çınarcık Belediyeleri ile diğer belediyelerde suyun düzgün, sağlıklı ve tasarruflu kullanımı ve dağıtımını sağlamak üzere her türlü faaliyeti yapar ve yaptırır.