Yeşil Körfez Su Birliği

  MİSYON VE VİZYON

   MİSYONUMUZ
   Su hayattır; sözünden hareketle, İçme suyu temini ve dağıtımı hizmetlerini, yenilikçi su politikalarıyla Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak, Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek

   VİZYONUMUZ
   Nehri şehirlere akıtarak dünyada ilklere imza atan tarihi mirasımızdan hareketle suyun etkin kullanımını sağlayan,
   Dünya su politikalarını yakından takip eden, geliştiren, araştıran, yenileyen bir kurum olarak var olanla yetinmeyen,
   İnsanımızın içtiği ve kullandığı suyu tanıması için kapıları açık, su ve suyun idaresi hakkında bilgi veren,
   İşin ehli kadrolar üreterek kesintisiz hizmetler üreten,
   Uluslararası standartlara uygun ölçümler yapabilen laboratuvarları ile suyu kaynağından kullanıcıya kadar her aşamasında test eden ve su kalitesinden taviz vermeyen bir denetim sistemine sahip,
   Acil durumlara hazırlıklı, kuraklıkla mücadele edebilen,
   Sahip olduğu ve geliştireceği alternatif su ve enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanan, bir kurum oluşturmaktır.